یارانه هر ایرانی چند سنگک در روز است؟ / مسئولین دولت: روند تورم ، کاهشی است ؛سبد معیشتی مردم: روند، افزایشی است